ZAŠTO JE VAŠOJ KOMPANIJI POTREBAN SSL SERTIFIKAT

ZAŠTO JE VAŠOJ KOMPANIJI POTREBAN SSL SERTIFIKAT

SSL sertifikati donose mnoge prednosti kako za kompanije, tako i za korisnike Interneta. Iako su troškovi neznatno povećani u pogledu serverskih zahteva i zakupa IP adresa, beneficije koje donosi ova tehnologija su veoma značajne, naročito u pogledu SSL šifrovanja i verifikacije autentičnosti.

Bezbednost korisnika

Glavni razlog zašto bi trebalo da koristite SSL je zaštita poverljivih informacija svojih klijenata i posetilaca. Ovo uključuje njihove lozinke, brojeve kreditnih kartica, korisnička imena i brojeve socijalnog osiguranja. SSL štiti ove podatke od hakera i kradljivaca identiteta šifrovanjem celokupnog saobraćaja između računara i servera.

Autentičnost

SSL sertifikat signalizira posetiocima da se nalaze na sajtu kojem se može verovati. Nije neuobičajeno da hakeri kreiraju imitaciju nekog popularnog sajta sa namerom da privuku posetioce i ukrade lične podatke kupaca (eng. phishing). SSL sertifikat garantuje da su posetioci na autentičnoj web adresi i nemaju čega da se plaše.

Odlično rangiranje na pretraživačima

Google i drugi veliki internet pretraživači nastoje da kvalitetnije rangiraju u rezultatima pretraživanja web sajtove koji brinu o sigurnosti na Internetu. Kao veoma bitan potez, Google je prošle godine uveo HTTPS konekciju kao jedan od faktora rangiranja sajtovau okviru svojih rezultata. Iako stručnjaci iz kompanije Google navode da je za sada jedan od signala sa nižom važnošću, očigledno je da će značaj HTTPS-a da raste u narednim godinama. To znači da će svaki sajt ili kompanija koji žele da privuku što veći broj posetilaca i kupaca morati što pre da investiraju u kupovinu SSL sertifikata.

Usklađenost sa PCI standardima

Kako bi ispunio kriterijume Industrije platnih kartica (eng. PCI), kompanije bi trebalo da koriste SSL sertifikate sa, najmanje, 128-bitnom jačinom enkripcije. Bez ovakvog sertifikata, nemoguće je da dozvolite prijem plaćanja putem kreditnih/platnih kartica, što bi moglo da smanji profit vaše kompanije i odvede kupce kod vaše konkurencije.

Povećanje autoriteta brenda i korisničkog poverenja

Pošto je obezbeđenje sigurnosti korišćenja Interneta jedno od najvažnijih kada je u pitanju iskustvo korisnika, samo prisustvo SSL sertifikata postaje neka vrsta signala koji signalizira snažnu posvećenost kompanije, autoritet brenda i pouzdanost.

Ukoliko vaša konkurencija nema SSL, kupci će se vrlo verovatno vratiti na sajt koji brine ozbiljnije o web sigurnosti korisnika. Takođe, ukoliko postoji obavezna registracija, kupci će to učiniti sa samopouzdanjem i verovanjem da su njihovi podaci potpuno bezbedni.

2022-11-01T18:45:12+00:00