JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2022. GODINI

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2022. GODINI

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2022. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 31.03.2022. godine.

Preuzmite neophodnu dokumentaciju:

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2022. godini

Tabela sa prikazom razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji
Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencije za samozapošljavanje za 2022. godinu
Nesubvencionisane delatnosti – samozapošljavanje
Nesubvencionisane delatnosti – samozapošljavanje (osobe sa invaliditetom) 

Potreban Vam je biznis plan? Agencija WITECH Vam stoji na raspolaganju!

Sa ciljem da se klijentu omogući subvenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, agencija WITECH pruža uslugu izrade biznis planova, koji predstavljaju samo početak ostvarivanja poslovnog uspeha i način da se realni ciljevi ispune putem optimalno definisanih strategija. Biznis plan predstavlja dokument – elaborat kojim se definiše biznis i sadrži načine kako to postići – strukturu posla, opis proizvoda ili usluga, potencijalne korisnike, potencijale razvoja i izvore finansiranja.

2022-11-01T18:43:20+00:00